REACT-EU

České republice byly přiděleny mimořádné dodatečné zdroje pro rok 2021 ve výši 21,7 miliard Kč. Jsou určeny na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU. K jejich rozdělení poslouží nově vzniklý investiční nástroj React-EU. Ten umožní subjektům získat finance na výstavbu, přestavbu, rekonstrukci či modernizaci sociálních služeb. Financovány jsou jak stavební úpravy, tak pořízení dlouhodobého, krátkodobého, hmotného i nehmotného majetku a automobilů. IROP byl jako jediný operační program v České republice vybrán, aby pomohl obdržené finanční prostředky rozdělit.


Na co mohu dotaci využít

Zatím nejsou vypsané žádné dotace

Buďte první, kdo se o nových výzvách dozví.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

nebo můžeme zatím prokonzultovat váš záměr.

6.1

Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Cílem technické pomoci je přispět k dosažení cílů operačního programu vytvořením podmínek pro jeho kvalitní a efektivní řízení a pro řádné čerpání finanční alokace podle pravidel stanovených evropskou a národní legislativou. 

Hlavní cíle

Zkvalitnění a zefektivnění realizace projektů a řídících struktur, zvýšení kompetencí a schopnosti lidských zdrojů a zajištění funkčních a efektivních systémů a nástrojů

Zajištění administrace a naplnění strategie programu

Boj proti korupci 

Zlepšení informovanosti veřejnosti o fondech EU, zajištění kvalitní medializace

Zpracování jasných a přehledných pravidel, efektivní přenos informací

Zvýšit míru úspěšnosti projektových žádostí

Snížení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce

Zpracování odborných externích posudků, podpora činnosti externích odborníků

Nastavení a zajištění kontrolních mechanismů 

Podporovat semináře a školení pro žadatele, zkvalitnit poradenství 

zajištění publicity programu

Hlavní cílové skupiny

Žadatele a příjemci podpory z IROP, veřejnost, pracovníci a implementační struktury, nositelé integrovaných strategií

Typy příjemců

řídící orgán IROP, Centrum pro regionální rozvoj ČR

Realizované projekty

Prohlédnout všechny

Chcete se o nových dotačních výzvách dozvědět jako první?

Zanechte nám tady svůj e-mail a dostávejte informace z první ruky!
Odběr novinek můžete kdykoliv odhlásit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů