28.3.2022

Co se chystá: mateřské a základní školy

V programu IROP je jedním z hlavních témat i vzdělávací infrastruktura. Podívejte se na podmínky...

V programu IROP je jedním z hlavních témat i vzdělávací infrastruktura. Podívejte se na podmínky, které už v tuto chvíli známe.

Příjemci podpory

V této oblasti mohou být příjemci podpory:

- školské právnické osoby,

- obce,

- DSO,

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi,

- NNO,

- ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. a.s., k.s., s.r.o., v.o.s.).

Mateřské školy

Finanční prostředky lze použít na:

- navýšení kapacity stávající MŠ i vznik nové MŠ za účelem zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu ORP, kde byla je na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje nedostatečná kapacita

- v případě nedostatků identifikovaných krajskou hygienickou stanicí na zvyšování kvality podmínek, např. formou změny vnitřního uspořádání prostor, zajištění kapacit s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí, zajištění bezbariérovosti, úprava zázemí a venkovních prostor atd.

Výstupy projekty musí být bezbariérově dostupné a v souladu s MAP.

Základní školy

Co se týče základních škol, podpora se bude vztahovat na:

- odborné učebny ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální a celoživotní učení,

- vnitřní konektivitu škol,

- školní družiny a školní kluby.

Součástí projektu může být budování a modernizace:

  • zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (klidové zóny, reedukační učebny),
  • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (kabinety),
  • vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při škole vedoucí k sociální inkluzi (veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

Pro lepší představu uvádíme příklad projektu:

- rekonstrukce podkroví, nástavba odborných učeben pro přírodní vědy (laboratoř fyziky, odborná učebna fyziky, odborná učebna zeměpisu) a učeben pro cizí jazyk (multimediální jazykové laboratoře),

- zajištění bezbariérovosti školy,

- přístavba pavilonu školy s dílnami pro polytechnické vzdělávání a místnostmi školní družiny.

I v tomto případě musí být výstupy bezbariérově dostupné a v souladu s MAP.

S prostředím vzdělávací infrastruktury máme bohaté zkušenosti a dobře víme, co funguje. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv dotazy nebo nápady. Probereme vše potřebné a rádi se s vámi pustíme do práce a postaráme se o administrativu a další nezbytné kroky.

Recent Resources
& Insights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis bibendum ornare orci, a eleifend nulla semper id. Etiam non purus tincidunt, sagittis nibh ac,.

Explore Resources

Chcete se o nových dotačních výzvách dozvědět jako první?

Zanechte nám tady svůj e-mail a dostávejte informace z první ruky!
Odběr novinek můžete kdykoliv odhlásit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů