Čistá a aktivní mobilita

Tento dotační okruh se zaměřuje na snižování podílu znečištění, které způsobuje vysoká dopravní náročnost a hustota silničních sítí. Znečištění negativně působí na zdraví obyvatelstva ve městech i obcích. Dotace budou tedy směřovat především do udržitelnosti dopravních systémů, s cílem přejít na čistější mobilitu. S tím souvisí i budování infrastruktury pro alternativní paliva ve městech.

Cílem celého okruhu je podpora udržitelnosti multimodální městské mobility, posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění a v neposlední řadě podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám.


Na co mohu dotaci využít

Zatím nejsou vypsané žádné dotace

Buďte první, kdo se o nových výzvách dozví.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

nebo můžeme zatím prokonzultovat váš záměr.

2.1

Podpora udržitelnosti multimodální městské mobility

Priorita se zaměří na snížení podílu znečištění způsobeného vysokou dopravní náročností a hustou silniční sítí. Znečištění negativně působí na zdraví obyvatelstva nejen ve velkých městech. Podpory budou směřovat do udržitelnosti dopravních systémů s cílem přejít na čistější mobilitu, včetně infrastruktury pro alternativní paliva ve městech. 

Hlavní cíle

Dostatečně provázat jednotlivé druhy veřejné dopravy

Využít potenciál moderních informačních a řídících technologií 

Zvýšit potenciál nemotorové, zejména cyklistické dopravy

Zvýšit bezbariérovost dopravy včetně důrazu na specifické potřeby osob se zhoršenou schopností pohybu a orientace

Začlenit bezemisní vozidla do veřejné dopravy

Výstavba dobíjecích stanic

Modernizace přestupných terminálů

Výstavba komunikace pro pěší

Výstavba cyklostezek 

Hlavní cílové skupiny

obyvatelé měst, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy, podnikatelské subjekty, instituce veřejné správy, nestátní neziskové organizace

Typy příjemců

Obce

Kraje

Ministerstvo dopravy ČR

Dopravci

2.2

osílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Dotace zamřené na zelenou infrastrukturu budou především mířit do krajinářské infrastruktury ve smyslu revitalizace veřejného prostranství. 

Hlavní cíle

Zlepšení biologické rozmanitosti

Snížení znečištění

Investice do hospodaření s vodou a její udržitelnost

„Zazelenit“ nevyužité prostory a plochy ve městech a obcí

Zefektivnění hospodaření s dešťovou vodou

Snížení dopadů teplených ostrovů ve městech

Zbudování parků, náměstí, uličních prostor

Hlavní cílové skupiny

Obyvatelé měst a obcí

návštěvníci

Typy příjemců

obce, kraje, organizace, církve, státní podniky, veřejné a státní vysoké školy

2.3

Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

V ČR chybí patřičná opatření v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a prevence rizik zejména v případech připravenosti a odolnosti vůči katastrofám. Podpory budou směřovat především na tyto mimořádné události.

Hlavní cíle

Terorismus, extremismus

Hybridní hrozby

Úniky nebezpečných látek

Změny klimatu

Negativní jevy v sociálně odloučených komunitách

Kyberkriminalita a kyber útoky

Krizové stavy v důsledku pandemií

Hlavní cílové skupiny

občané ČR

Osoby přechodně žijící v ČR

Orgány krizového řízení obcí

Základní složky IZS

občané ČR, osoby přechodně žijící v ČR, orgány krizového řízení obcí, základní složky IZS

Typy příjemců

Ministerstvo vnitra

Kraje

Zdravotní záchranné služby

veškeré záchranné útvary

Zdravotní záchranné služby

Realizované projekty

Prohlédnout všechny

Chcete se o nových dotačních výzvách dozvědět jako první?

Zanechte nám tady svůj e-mail a dostávejte informace z první ruky!
Odběr novinek můžete kdykoliv odhlásit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů