Výše podpory
55 %
Příjem žádostí
31. 12. 2027
Maximální výše
Celková alokace
Dotační okruh
Stav:
Otevřená

Další vzdělávání

Podporované aktivity

Získané prostředky lze využít na aktivity jako je vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na:

 • přírodní vědy (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, matematika, environmentální výchova),
 • polytechnické vzdělávání (výtvarná výchova, řemesla, design a konstruování, pěstitelské a domácí práce, environmentální výchova),
 • cizí jazyky,
 • práci s digitálními technologiemi.

Podporovanými zařízeními jsou:

 • středisko volného času,
 • základní umělecká škola,
 • u výzvy 94 (oblast ITI) také základní knihovna a další zařízení neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

Dotaci je možné čerpat konkrétně na:

 • stavbu (nebo rekonstrukci) budov, budování laboratoří a odborných učeben, toalet, chodeb, inženýrských sítí apod.,
 • nákup vybavení,
 • vnitřní konektivitu,
 • nákup stavby,
 • nákup pozemku.

Oprávnění žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou

 • obce, kraje,
 • organizace zřizované obcemi a kraji,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • pro oblast ITI další subjekty jako církve, OSS apod.

Výše dotace

Pro přechodové regiony až 50 % celkových výdajů.
Pro méně rozvinuté regiony až 55 % celkových výdajů.

Termíny

Pro přechodové a méně rozvinuté regiony platí tyto termíny:
Příjem žádostí od 23. 4. 2024 do 22. 5. 2024.

Pro oblast ITI platí tyto termíny:
Příjem žádostí od 13. 7. 2024 do 31. 12. 2027.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Chcete se o nových dotačních výzvách dozvědět jako první?

Zanechte nám tady svůj e-mail a dostávejte informace z první ruky!
Odběr novinek můžete kdykoliv odhlásit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů