Výše podpory
85 %
Příjem žádostí
26. 04. 2024
Maximální výše
75 000 000
Celková alokace
Dotační okruh
Čistá a aktivní mobilita
Stav:
Otevřená

Parkovací domy

V rámci IROP byly vyhlášeny dvě výzvy, které se zaměřují na výstavbu nebo modernizaci infrastruktury pro veřejnou dopravu nebo infrastruktury pro přestup na veřejnou dopravu.

Podporované aktivity

Ze získaných prostředků je možné hradit tyto projekty:

 • výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
 • výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou
  dopravu (P+R, K+R, B+R);
 • realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními
  úpravami silnic a místních komunikací.

Co se týče parkovacích domů, do způsobilých výdajů patří:

 • pozemní komunikace (uvnitř parkovacího systému), plochy pro stání osobních vozidel a motocyklů v režimu P+R a K+R, včetně všech konstrukčních vrstev, konstrukčních součástí a objektů parkovacích domů;
 • infrastruktura pro parkování jízdních kol v režimu B+R v podobě volně dostupných pevných stojanů, uzamykatelných boxů, úschoven a parkovacích věží pro jízdní kola, včetně všech konstrukčních vrstev a konstrukčních
  součástí;
 • opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy;
 • komunikace pro pěší (uvnitř parkovacího systému), opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace a další bezpečnostní opatření na nich, včetně všech konstrukčních vrstev;
 • komunikace pro cyklisty (uvnitř parkovacího systému), bezpečnostní opatření na nich, včetně všech konstrukčních vrstev;
 • místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, jejich nasvětlení, ochranné ostrůvky, vysazené chodníkové plochy;
 • podchody, nadchody, rampy a lávky pro chodce;
 • schodiště, eskalátory, výtahy, pohyblivé chodníky a jiná zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace;
 • svislé a vodorovné dopravní značení a zvýrazňující prvky;
 • samostatné provozní budovy a provozní objekty sloužící obsluze a údržbě parkovacího systému;
 • další přímo související výdaje jako připojení na komunikace pro pěší, doprovodná zeleň, osvětlení apod.

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří:
• kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,
• organizace zřizované nebo zakládané kraji,
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
• dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Výše podpory

Výše podpory závisí na žadateli, pro obce je to vždy 85 %.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je stanovena na 3 000 000 Kč, maximální na 75 000 000 Kč.

Termíny

Datum zahájení příjmu žádostí: 4. 5. 2023.

Datum ukončení příjmu žádostí: 26. 4. 2024.

Co dál

Neváhejte se se svým nápadem nebo plánem ozvat nejlépe hned a využít konzultaci zdarma, abychom stihli vše potřebné.

Chcete se o nových dotačních výzvách dozvědět jako první?

Zanechte nám tady svůj e-mail a dostávejte informace z první ruky!
Odběr novinek můžete kdykoliv odhlásit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů