Výše podpory
Příjem žádostí
30. 9. 2025
Maximální výše
99 000 000
Celková alokace
Dotační okruh
Komunitně vedený místní rozvoj
Stav:
Otevřená

Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče

Podporované aktivity

Ze získaných finančních prostředků je možné hradit tyto aktivity:

  • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení – pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center – podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života (např. dílny pro ergoterapii, tréninkové byty a pracoviště);
  • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně výchovné péče dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předcházející umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy.

Oprávnění žadatelé

• školské právnické osoby

• obce

• dobrovolné svazky obcí

• kraje

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji

• NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

• církve

• církevní organizace

• OSS

• PO OSS

• ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Pozor: Žadatel či osoby ovládající právnickou osobu žadatele nesmí být evidováni na sankčním seznamu/rejstříku EU v kategorii finančních sankcí.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 27. 5. 2024.

Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2025.

Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 9. 2027.

Výše dotace

Minimální výše dotace: 1 milion Kč.

Maximální výše: 99 milionů Kč.

Výše dotace se odvíjí od toho, zda je žadatel v přechodovém regionu nebo méně rozvinutém regionu a podle typu žadatele.

Další podmínky

Projektový záměr musí být zanesen v RAP – Regionální akční plán.
Žadatel si může nárokovat výši dotace do částky způsobilých výdajů na projekt, která je uvedena v RAP.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.

Chcete se o nových dotačních výzvách dozvědět jako první?

Zanechte nám tady svůj e-mail a dostávejte informace z první ruky!
Odběr novinek můžete kdykoliv odhlásit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů