Výše podpory
Příjem žádostí
21. 2. 2025
Maximální výše
90 000 000 Kč
Celková alokace
Dotační okruh
Stav:
Otevřená

Sociální bydlení

Podporované aktivity

Díky novým výzvám IROP je možné získat podporu na

  • pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor,
  • jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení,
  • pořízení nezbytného základního vybavení.

Konkrétně budou podpořeny tyto aktivity:

• nákup objektů, domů, bytů a pozemků,

• nákup a dostavba nedokončených staveb,

• výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny),

• rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu,

• nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku,

• rekonstrukce a úpravy společných prostor a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb.

Sociální byty musí být bezbariérově přístupné.

Oprávnění žadatelé

  • obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
  • PO OSS
  • církve, církevní organizace
  • NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost

Cílová skupina

Byty jsou určeny pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení – jde o osoby v bytové nouzi dle typologie ETHOS.

• osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží atd.)

• osoby v nízkoprahové noclehárně

• osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek

• osoby v azylovém domě

• osoby v domě na půli cesty

• osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení)

• osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu

• osoby ohrožené domácím násilím

• žadatelé o azyl

• migrující pracovníci – cizinci ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení)

• osoby po opuštění věznice

• osoby opouštějící instituce (např. pobytovou sociální službu)

• osoby před opuštěním zdravotnického zařízení

• osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče

• osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení)

• osoby, kterým hrozí, že se v následujících 3 měsících stanou osobami v bytové nouzi

• osoby bydlící v bytě bez právního důvodu

• osoby v nezákonně obsazené budově

• osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice)

• osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu

• osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení)

• osoby žijící v budově, která není určena k bydlení (pracoviště, zahradní chatka se souhlasem majitele)

• osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení

• osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné)

• osoby žijící v přelidněných bytech

• národnostní skupiny (zejména Romové)

• uprchlíci, migranti

Výše dotace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 90 000 000 Kč.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 21. února 2024

Ukončení příjmu žádostí: 21. února 2025

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2028

Co dál

Víme, co funguje, a rádi se o to podělíme i s vámi. Neváhejte se na nás obrátit třeba jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, a to v rámci bezplatné konzultace.

kontaktní formulář

informační linka: +420 605 283 808

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Chcete se o nových dotačních výzvách dozvědět jako první?

Zanechte nám tady svůj e-mail a dostávejte informace z první ruky!
Odběr novinek můžete kdykoliv odhlásit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů