Výše podpory
Příjem žádostí
31. 12. 2027
Maximální výše
Celková alokace
Dotační okruh
Komunitně vedený místní rozvoj
Stav:
Otevřená

Vzdělávání

Výzva č. 48 v rámci IROP s názvem Vzdělávání byla vyhlášena. Podívejte se na podrobnosti.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem je obec v rámci území MAS (místní akční skupina), kde bude zajištěn soulad se schválenou strategií CLLD, a to ve všech krajích mimo Hlavní město Praha.  

Podporované aktivity

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

  • navýšení kapacit v mateřské škole,
  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí  se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • odstranění hygienických nedostatků,
  • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Infrastruktura základních škol

  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ (přírodní  vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi),
  • vnitřní konektivita škol,
  • školní družiny a školní kluby,
  • učebny neúplných škol,
  • budování a modernizace zázemí:

           - pro školní poradenská pracoviště,

           - pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny),

           - pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol (např. kabinety),

           - vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti).

Podmínky

Pro oblast ZŠ platí, že podporované odborné oblasti vzdělávání (přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV): Tyto oblasti a obory musí mít škola zpracované ve svém Školním vzdělávacím programu (ŠVP). Oblast Člověk a svět práce lze do ŠVP zapracovat a předložit aktualizovanou část ŠVP s první Zprávou o udržitelnosti projektu.

Dále je nutné, aby projektové záměry byly uvedeny v daném Místním akčním plánu vzdělávání a nelze žádat vyšší částku než která tam bude uvedena.

Výše dotace

Minimální výše dotace je 350 000 Kč, maximální výše stanovena není.

Termíny

Příjem žádostí začíná 21. března 2023 a končí 31. prosince 2027.

Co dál

Obraťte se na nás s konkrétním záměrem, ale třeba jen pro nezávaznou radu nebo vysvětlení nejasnosti, vše potřebné probereme při bezplatné a nezávazné konzultaci.

kontaktní formulář

informační linka: +420 605 283 808

Chcete se o nových dotačních výzvách dozvědět jako první?

Zanechte nám tady svůj e-mail a dostávejte informace z první ruky!
Odběr novinek můžete kdykoliv odhlásit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů