Výše podpory
100 %
Příjem žádostí
31.12.2027
Maximální výše
Celková alokace
Dotační okruh
Komunitně vedený místní rozvoj
Stav:
Otevřená

Základní a střední školy

Podporované aktivity – základní školy

  • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
  • Vnitřní konektivita škol.
  • Školní družiny a školní kluby.
  • Budování a modernizace zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi, pro zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov (doprovodná část projektu).

Oprávněný žadatel – základní školy

Oprávněným žadatelem jsou školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, NNO působící minimálně 2 roky před podáním žádosti v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb.

Výzva je určena pro subjekty Integrované teritoriální investice (MRR a PR).

Podporované aktivity – střední školy

  • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
  • Vnitřní konektivita škol.
  • Školní kluby pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií.
  • Budování a modernizace zázemí (doprovodná část projektu).

Oprávnění žadatel – střední školy

Oprávněným žadatelem jsou školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Výzva je určena pro přechodové regiony (SCK, JCK, PLK, VYS, JMK).

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Chcete se o nových dotačních výzvách dozvědět jako první?

Zanechte nám tady svůj e-mail a dostávejte informace z první ruky!
Odběr novinek můžete kdykoliv odhlásit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů